The Latest

Món quà ta tặng nhau trên những hành trình: nụ cười
Apr 12, 2014

Món quà ta tặng nhau trên những hành trình: nụ cười

Mar 31, 2014
Quẩy
Mar 26, 2014 / 1 note

Quẩy

Làm cốc cafe sáng… trong tưởng tượng :))
Mar 25, 2014

Làm cốc cafe sáng… trong tưởng tượng :))

Mar 23, 2014 / 41,579 notes
Mar 22, 2014

Khán giả hát hay hơn ca sĩ chính của quán :))

How long the rain falls? (at Highlands Hàm Cá Mập)
Mar 21, 2014

How long the rain falls? (at Highlands Hàm Cá Mập)

Lại mưa :v
Mar 17, 2014 / 1 note

Lại mưa :v

… (at Noi Bai International Airport (HAN) Sân bay Quốc tế Nội Bài)
Mar 16, 2014

… (at Noi Bai International Airport (HAN) Sân bay Quốc tế Nội Bài)